Poptávka přepravy

Poptat přepravu lze nejjednodušeji přes náš webový formulář. Rovněž se na nás můžete obrátit telefonicky nebo e-mailem: obchod@veeto.cz. V takovém případě je ale nutné uvést všechny parametry zásilky, aby bylo možné ji správně nacenit. To znamená: hmotnost, množství, rozměry, obsah, hodnotu, adresu a PSČ odesílatele i příjemce a požadavek na rychlost dodání.


Cenová nabídka

Cenu menších zásilek vám zašleme obratem, na většinu poptávek odpovídáme maximálně do 60 minut. U větších a komplexnějších druhů přepravy je nutné detailnější prověření a vyhodnocení možností. Vždy se snažíme zákazníka průběžně informovat o aktuálním stavu dané poptávky. U většiny destinací máme k dispozici více variant přepravy a po jejich analýze nabídneme zákazníkovi již kompletní řešení připravené na míru jeho konkrétním potřebám.  


Objednávka

Po odsouhlasení nabízené ceny vám odešleme závaznou objednávku k podpisu. Po jejím obdržení včetně všech požadovaných informací k zásilce zadáme objednávku přepravy u vybraného dopravce. Zároveň odesílateli nebo příjemci zašleme přepravní dokumentaci obsahující AWB přepravy (sledovací číslo zásilky) a přeprava může být ihned realizována. .


Správnost údajů

Je nutné uvádět přesné údaje o zásilce. Veškeré informace o rozměrech i hmotnosti jsou vždy ze strany dopravce po vyzvednutí kontrolovány. Toto je prováděno kalibrovanými přístroji pomocí certifikovaných vah a laseru pro přeměření skutečných rozměrů. Pokud dopravce zjistí nesrovnalosti, cenu za přepravu může navýšit. Následně bychom byli nuceni fakturovat vám vyšší cenu, než jaká byla původně dohodnuta.


Průběh přepravy

Zásilku vždy vyzvedneme na zákazníkem určeném místě, v ČR je to často možné ještě daný den. U importních přeprav ze zahraničí se termín převzetí odvíjí od konkrétní destinace a jejího časového pásma. Dále záleží rovněž i na možnostech převzetí v místě odeslání, protože některé oblasti mohou být příliš vzdáleny od hlavních dep jednotlivých dopravců. U některých destinací tedy může místo vyzvednutí podléhat nutnosti předchozího schválení dopravce přímo s odesílatelem přepravy. Také je nutné zohlednit, zda zboží podléhá celnímu režimu a nutnosti dodání celní dokumentace ze strany odesílatele/příjemce, či nikoliv. Ve většině případů exportní proclení proběhne ještě v den vyzvednutí, ale u importních přeprav je nutné počítat s minimálně 24hodinovou rezervou určenou pro celní řízení. Průběh každé přepravy detailně sledujeme a budeme s vámi i vašimi zahraničními partnery v pravidelném kontaktu, aby vše proběhlo hladce. V případě jakéhokoli problému vás budeme kontaktovat a domluvíme se na dalším postupu.

 

Celní řízení

Pro všechny exportní přepravy mimo státy EU je vystavení VDD (vývozního doprovodného dokladu) do 3 položek celního zařazení (druh zboží) zdarma a je zahrnuto v ceně služby. V případě importního vystavení JSD (jednotného správního dokladu) se může cena mírně lišit v závislosti na druhu dopravce, ale obecně dosahuje max. 500 Kč pro doklady do 3 celních položek.

Pokud není ujednáno jinak, proclení vždy provádí zvolený dopravce. Případné clo a DPH posléze vyměří příslušný celní úřad a ve většině případů ho fakturuje zákazníkovi přímo dopravce. Vždy platí, že doba celního řízení (často se jedná např. o celní kontrolu nebo o dodání řádné dokumentace ze strany zákazníka) není započítána do tranzitního času přepravy. S českými i zahraničními zákazníky jsme po dobu řízení v kontaktu a průběh celního procesu a vyzvednutí monitorujeme.

 

Fakturace

Fakturu za služby vystavujeme až po kontrole hmotnosti a rozměrů, tedy po obdržení skutečné auditované hmotnosti ze strany dopravce. Pro komerční subjekty standardně nabízíme 14denní splatnost, pokud není se zákazníkem individuálně dohodnuto jinak. U soukromých osob nebo nových zákazníků může být v některých případech požadována platba předem na zálohovou fakturu. V takovém případě si vyhrazujeme právo zákazníkovi doúčtovat případné vícenáklady vzniklé z důvodu uvedení nesprávných údajů při objednávce přepravy.

 

Pojištění

Zásilka je ze zákona vždy pojištěna v rámci příslušné mezinárodní úmluvy, nejedná se však o tzv. all risk připojištění, tedy pojistné krytí v plném rozsahu hodnoty zboží, ale pouze o minimální zákonnou odpovědnost dopravce za 1 kg nákladu. V případě pozemní přepravy se kompenzace škody řídí CMR dohodou a v letecké přepravě Montrealskou úmluvou. Kompenzace je následně vyčíslena dle aktuálního SDR kurzu, který je k dispozici na webu ČNB. Přibližně se jedná o 10 SDR v případě pozemní přepravy a 20 SDR u letecké přepravy za 1 kg hmotnosti nákladu. Je nutné zmínit, že bohužel existuje mnoho situací, na které se tyto dohody nevztahují a případnou hmotnou škodu pak nelze vymáhat (případy zásahu vyšší moci - např. války, extrémního počasí, přírodní nebo letecké katastrofy apod.).

Pro krytí většiny rizik existuje tzv. all risk připojištění, které zákazníkům vždy doporučujeme pro přepravu cennějších zásilek. Naše společnost spolupracuje s pojišťovnou specializující se výhradně na sektor mezinárodní přepravy. Z tohoto důvodu dokážeme nabídnout i individuální sazby na all risk připojištění a také projednat pojistné částky na zboží vyšší hodnoty, které podléhá schválení ze strany pojistitele.

 

Balení

Balení zásilky a její správné označení je jedno z nejdůležitějších kritérií pro bezproblémový průběh přepravy.  Kvalita balení často rozhoduje o výsledku reklamace hmotné odpovědnosti při jednání s pojišťovnou, proto je zásadní věnovat tomuto bodu náležitou pozornost. Vždy je tedy nutné zvolit obalový materiál, který je vhodný pro daný obsah zásilky a dokáže bez obtíží vydržet např. manipulaci se zbožím na automatických třídicích linkách dopravce nebo posun a drobné otřesy v nákladovém prostoru sběrného vozu či letadla. Ideální je použití dvojitého balení, a především kvalitní výplň prázdného prostoru mezi zbožím a vnějším obalem zásilky.

U palet a objemnějších nákladů je vyžadováno použití nepoškozených kvalitních palet nebo podpěr, které umožňují snadnou manipulaci pomocí vysokozdvižného nebo paletového vozíku. Vlastní obsah zásilky nesmí přesahovat přes půdorys palety a je nutné, aby bylo zboží k paletě připáskováno nebo upevněno pomocí stahovací fólie a zajištěno proti posunu. Palety vždy musí splňovat příslušné mezinárodní předpisy. V případě letecké přepravy musí mít palety platnou fumigaci (tepelné nebo chemické ošetření dřeva) nebo je nutno použít takové, které se fumigovat nemusí (např. plastové palety). V případě nefumigované nebo poškozené palety nebo z důvodu nevhodného zabalení/upevnění nákladu může dopravce vyloučit zboží z přepravy. To je následně vráceno odesílateli k přebalení. Případné vícenáklady pak hradí vždy objenavatel přepravy.


Co je možné přepravovat

Přepravovat lze pouze bezpečné inertní zboží, které není zákonným způsobem omezeno pro přepravu nebo nespadá do některé z kategorií ADR nebezpečného zboží a u kterého neexistuje riziko, že by mohlo ohrozit řidiče, dopravní prostředek nebo životní prostředí. Jsme schopni přepravit i nebezpečné zboží, což však vždy podléhá schválení konkrétního dopravce, odvíjí se od cílové destinace a místních zákonných omezeních (některé země mohou mít dovoz určitého zboží zcela zakázán nebo je povolen jen v určitém množství či po předchozím schválení dovozu).

Řadu zákazníků to možná překvapí, ale do nebezpečného zboží jsou zařazeny i např. parfémy, přípravky s vysokou hladinou alkoholu, spreje obsahující jakékoliv plynné stlačené pohonné médium, baterie či zařízení obsahující baterie (např. notebooky, mobilní telefony, elektronika s integrovanou baterií atd.). Pokud si nejste jistí, zda vaše zboží nespadá do některé z níže uvedených kategorií, vyžádejte si od výrobce zboží bezpečnostní list neboli material safety data sheet (MSDS), který vždy přesně definuje veškeré parametry nebezpečnosti daného produktu pro přepravu.

Dále není možné přepravovat zboží podléhající spotřební dani, tedy např. alkoholické nápoje a tabákové výrobky, ceniny, drahé kovy, loterijní losy, drahé kameny, šperky apod. To samé pak platí i pro léčiva, zboží podléhající zkáze nebo teplotnímu režimu, živá zvířata, rostliny nebo lidské ostatky a další.

Pokud si nejste jistí, zda lze vaše zboží přepravit, prosím kontaktujte nás a rádi vám s možnostmi přepravy poradíme.


Reklamace

Spolupracujeme pouze s ověřenými dopravci, kteří splňují ty nejpřísnější mezinárodní normy a nároky na spolehlivost. Průběh přepravy monitorujeme a snažíme se předejít každé nepříjemnosti. Pokud jakýkoliv problém nastane, obratem o něm informujeme zákazníka a snažíme se najít vhodné řešení situace.

Výjimečně se může stát, že přeprava neproběhne správným způsobem a je nutné službu reklamovat. V takovém případě se na nás prosím písemně obraťte do 7 pracovních dnů a ihned zahájíme reklamační řízení. Vždy platí, že dopravce má na prověření a vyřízení reklamace zákonnou 30denní lhůtu. My se však vždy snažíme tuto lhůtu maximálně zkrátit a problém bývá obvykle vyřešen dříve.

Pokud by došlo k poškození zásilky, pro úspěšné vyřízení reklamace je velmi důležité okamžitě sepsat škodní událost, případně ji zaznamenat do PDA řidiče. Proto vždy zákazníkům již při uzavření objednávky doporučujeme, aby bylo zboží překontrolováno ihned při převzetí. Na to samé upozorňujeme i jejich zahraniční protistranu.